skip to Main Content

Лятна академия за себепознание и развитие на социални умения

Във връзка с приключване на учебната 2016-2017г. екипът на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) предстои да проведе нов вид превантивна програма, т.н „Лятна академия за себепознание и развитие на социални умения” .
Целта на Академията е обучение на ученици от 5 – ти клас с изявени лидерски качества.

Обучението ще се провежда в 120 ОУ, разделено е на сутрешен и следобеден блок, от 10.00ч. до 13.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч. часа на следните дати: 19.06 до 23.06.2017г.

През тази седмицата с децата ще работят група психолози, които ще ги подкрепят по пътя на тяхното израстване като позитивни лидери и успешни млади хора. Изборът на темите е провокиран от нашата дългогодишна практика на психолози, работещи с деца и родители. Част от нашата работа включва изграждане на позитивни модели на поведение, чрез интерактивни методи на обучение, в които са включени емоционална интелигентност, креативност, себепознание, емпатия / съпреживяване / и други.

Основните теми, по които ще работим са със следната формулировка:

1. Кой съм аз?

– Темата включва: запознаване на участниците, създаване на доверителна комуникация, въвеждане на общи правила в групата, представяне на себе си по начин, по който сами се възприемаме в света около нас.

2. Аз съм това, което правя! –

Темата включва: Представяне на правила, норми на поведение, позитивите на личността и тези на групата.

3. Мисля, следователно съществувам!

Темата включва: Индивидуалните особености на всеки ученик, красотата да бъдем различни и уникални. Спецификата на таланта и уменията за всеки. Връзката на личността в групата.

4. Обичам се, не се обичам!

Темата включва: Толерантност, комуникативни компетенции.

5. Аз и моето семейство.

Темата включва: Семейството като ценност и значимост за доверителна комуникация, подкрепа по пътя на себеоткриването и развитието на личния потенцял.

6. Аз и моите приятели.

Темата включва: Толерантност, типове комуникация, вербална и невербална агресия в групата на връстниците. Интернет комуникации и превенция.

7. Аз и моето училище/учители.

Темата включва: Толерантност, типове комуникация, вербална и невербална агресия в групата на връстниците. Създаване на ефективни модели на поведение и т.н емпатия към различните.

8. Моите социални умения.

Темата включва: Формиране на нови знания и умения, както и обратна връзка за емоционалната интелигентност, като част от силата на лидерските умения.

9. Грижи за здравето.

Темата включва: Грижа за здравето, хигиена, как да бъдем асертивни / умението да казваме „ не „ / при наличие на злоупотреби – алкохол, цигари и други.

10. Защо да спортувам, защо да съм еко?

Темата включва: Любов към себе си, грижа и спортът като част от формирането на качества и умения.

Подробна информация за подборът на учениците можете да получите в МКБППМН при район „Лозенец“ от Мирослава Мирчева на тел. 0888434201 или от ръководството на съответното училище.

 

Back To Top