skip to Main Content

Нови дати за посещения на психолози от МКБППМН – „Лозенец”

21 СОУ – 24.04.2017г. от 13.40 ч. – 6 –ти клас – Евгения Цветкова – психолог

35 СОУ – 1 в – 28.03.2017 г. – психолози: Инна Маноилова, Камелия Тодорова

35 СОУ – 04.04.2017 г. от 18.00 ч. родители 1 – ви клас – психолози: Александрина Йолова, Камелия Тодорова

35 СОУ –  30.03.2017 г. 6 клас от 16.10.ч.; 17.10ч.; 17.50 ч. – психолози Инна Маноилова, Камелия Тодорова, Александрина Йолова

120 ОУ – от 03.04. до 07.04. за 6 клас график:      

На 03.04.2017г. от 7,30 часа до 8,10 часа – 6 а клас – Росица Рачева;

На 03.04.2017г. от 11,50 часа до 12,30 часа – 6 б клас – Магдалена Димитрова;

На 03.04.2017г. от 11,50 часа до 12,30 часа – 6 в клас – Росица Рачева;

На 07.04.2017г. от 7,30 часа до 8,10 часа – 6 г клас – Петя Радкова.

Back To Top