skip to Main Content

ОБА9.5 Издаване на разрешение за премахване и кастрене на растителност в терени, собственост на юридически и физически лица – над 5 бр.

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление
2. Документ за самоличност
3. Документ за платена такса
до 30 дни обикновена:
над 5 бр. дървета–50,00 лв.
бърза:
над 5 бр. дървета–75,00 лв.
 Заявление
Back To Top