skip to Main Content

Проект: Обединени чрез ритъма и музиката

В периода между 20 – 24. 06. 22 г. в София се проведе работна среща по проекта – Еразъм + 2020-1-TR01-KA229-092166  на тема ,,Ритъм и музика в детската градина“. Домакин беше 141 ДГ ,,Славейкова поляна“. В срещата взеха участие г-жа Стефанова – директор на градината, координаторите Анна Стоянова и Петя Миланова – преподаватели по музика и  партньорите им от Турция и Румъния. Основна цел при работата по проекта бе прилагането на музикалния подход ОРФ – Шулверк в обучението в  детската градина. Пред участниците от Турция и Румъния бяха представени изпълнения с инструменти Орф от всички деца в градината. Проведоха се уъркшопове със специалист по Орф , както и творчески работилници за изработване на детски музикални инструменти. Участниците посетиха Район „Лозенец“ – СО по покана на кмета Константин Павлов. В срещата взеха участие зам.-кметът Михаил Сотиров и началникът на отдел „Образование и култура“ Рени Дренкова. Участниците в проекта представиха своите дейности, както и споделиха приликите и разликите в сферата на образованието и културата в различните държави.

Back To Top