skip to Main Content

Обществено обсъждане, засягащо райони „Изгрев“ и „Слатина“

Публикувано на 30.06.2020г.

На основание Заповед № РИВ20-РД09-130/23.06.2020г. на Кмета на район „Изгрев” и Заповед № РСЛ20-РД09-224/23.06.2020г. на Кмета на район „Слатина”, в изпълнение на чл. 12 от ЗУЗСО и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, на 02.07.2020г. от 17:30 часа в зала „Универсиада“ ще се проведе представяне на проекта за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“.

Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община ТУК, както и в сградите на районните администрации на адреси:

за Район „Изгрев“- ул. „Атанас Далчев“ № 12 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Изгрев”;

за Район „Слатина“- бул. „Шипченски проход” № 67 и на официалната интернет страница на СО – район „Слатина”;
След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 12.07.2020 г. в деловодството на районните администрации или по електронни пощи info@so-izgrev.bg и info@so-slatina.org
За приключване на общественото обсъждане в зала „Универсиада“ ще се проведе заключителна дискусия на 16.07.2020 г. от 17:30 ч.

Back To Top