skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Да се проведе обществено обсъждане на: Проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина“, Столична община.

Проектът е изработен по възлагане на Столична община от проектантски екип „Ковачев архитекти“ ООД с ръководител проф. арх. Атанас Ковачев

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РД-09-215/29.12.2021 г. на Кмета на район „Лозенец” в дигитална среда (онлайн) на 13.01.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m14e3a439f1c2995b23db5722f8e61028

ще се представи проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина“, Столична община.

Проектът за ПУП с графични и текстови материали към него са налични в сградите на районните администрации на адреси: район „Средец“ – ул. „Леге“ № 6, район „Лозенец“ – бул. „Васил Левски“ № 2, район „Изгрев“ – ул. „Атанас Далчев“ № 12.

Линк към материалите за Проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина“ – https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/300/#Attachment

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта за ПУП могат да бъдат депозирани в срок до 04.02.2022 г. в районната администрация или на електронна поща lozenets@sofia.bg.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 17.02.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m0c4e2f521a8fc2a6f4c75d99edadb2ec

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

 

Lozenets Zapoved 215-2021 Borisova gradina

 

ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА

ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛ НА РЕСУТ, ПРОВЕДЕН НА 18 МАРТ 2022 Г.

 

ИЗВАДКА ПРОТОКОЛ 1 РЕСУТ - БОРИСОВА ГРАДИНА
Back To Top