skip to Main Content

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Актуализирано на 17.07.2016 г.
<<<Визуализация на Проекта>>>
Публикувано на 14.07.2016 г. 

СО Район „Лозенец” насрочва представяне и обществено обсъждане на „Проект за изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за м. „Лозенец I-ва част, кв. 236а, УПИ I-„за общ.жил.стр.“ – обособяване на нови УПИ III-„за общ.жил.стр. и озеленяване“, УПИ IV-640 “за ЖС“, УПИ V-“за озеленяване“, съгласно Заповед РД-09-159/11.07.2016 г., както следва:

Представяне на Проекта: 08.08.2016 г. (понеделник) от 17 часа в сградата на 139 ОУ „Захарий Круша“, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 44.

Подаване на писмени становища по Проекта: до 23.08.2016 г.

Становищата са адресирани до Кмета на район „Лозенец” и се подават на адрес бул. „Васил Левски” 2, ет. 2.

Разглеждане на постъпилите становища и изготвяне на обобщаващ доклад: до 24.08.2016 г.

Обществено обсъждане на Проекта: 25.08. 2016 г. (четвъртък) от 17 часа в сградата на 139 ОУ „Захарий Круша“, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 44.

<<<Заповед РД-09-159/11.07.2016 г.>>>

 

Back To Top