skip to Main Content

на проект за одобряване на ПУП – ИПРЗ за нови УПИ I „за ОЖс и озеленяване“, УПИ СС – 165 „за ЖС“ и УПИ III – 640 „за ЖС“, кв. 236 а, м. Лозенец I-ва част, по плана на гр. София.

 

25 май 2021

Протокол

Жалба 1  

Жалба 2  

Аудио от обсъждането.

 

12 май 2021 

Заповед РД-09-88/ 12.05.2021

Становище 3

Възражение 4

Становище 2

Становище 1

Възражение 3

Възражение 2

Възражение 1

 

5 май 2021

Протокол от обществено обсъждане/ представяне на проекта на 29 апрел 2021 г.

Аудио от обсъждането.

 

21 април 2021

Чертежи: 1, 2, 3, 4, 5

Текстова част на проекта

 

19 април 2021

Заповедта можете да видите ТУК.

Back To Top