skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс в Национална гвардейска част, гр. София

за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Nacionalna gvardejska
Back To Top