skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или чужбина

Обява по заповед ОХ-1192 от 23.12.2022 - ВМА
Back To Top