skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2022 г. до 02.08.2022 г. във формирования на Сухопътните войски.

Краен срок за подаване на документи: 22.03.2022 г. (заявленията се подават чрез структурите на Централното военно окръжие)

За повече информация – пълен текст на обявата:

Обява по 160-СВ за публикуване
Back To Top