skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования

от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Obyava SKS-za publ
Back To Top