skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за заемане на вакантни длъжности за сержанти-военни оркестранти

в Гвардейския представителен духов оркестър от лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина

za publ
Back To Top