skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

на лица, завършили гражданско училище в страната или в чужбина за времето от 02.05.2024 г. до 03.05. 2024 г. в Командване за логистична поддръжка

Obyava KLP-za publ 2
Back To Top