skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина във формирования на Сухопътните войски

Obyava SV - za publ
Back To Top