skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

Obyava_KLP-za publ
Back To Top