skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за старшински длъжности

във военно формирование 52290-Варна, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

обява ВМС обоб.FR11
Back To Top