skip to Main Content

Обявление относно публично състезание за сключване на рамково споразумение

Обновено на 26.07.2019г.

<<<<Рамково споразумение>>>

Обновено на 09.07.2019г.

<<<<Решение на Възложителя>>>

Обновено на 05.07.2019г.

<<<Протокол № 3 от работата на комисията>>>

Обновено на 02.07.2019г.
<<<Протокол № 2 от работата на комисията>>>

Обновено на 21.06.2019г.

<<<Протокол № 1 от работата на комисията>>>

Обновено на 29.05.2019г.

<<<Разяснение от Възложителя, рег. № РЛЦ19-ТД26-1038-[2]/29.05.2019>>>

Обновено на 22.05.2019г.

<<<Разяснение от Възложителя, рег. № РЛЦ19-ТД26-982-[3]/22.05.2019>>>

Обновено на 17.05.2019г.

<<<Разснение от Възложителя, рег. № РЛЦ19-ТД26-982-[2]/17.05.2019

Публикувано на 08.05.2019г.

СО- Район „Лозенец“ обявява публично състезание за сключване на рамково споразумение с предмет:„Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на район „Лозенец“ – Столична община   включваща местност   „Лозенец“, „Драгалевска спирка“, НПЗ „Хладилника – Витоша“, „Кръстова вада“, „Витоша ВЕЦ – Симеоново“.

<<<Съдържание на преписката в АОП>>>

<<<Документация на поръчката>>>

<<<Приложение „СМР“- 1>>>

<<<Приложение „СМР“- 2>>>

<<<Приложение „Подлези“>>>

Back To Top