skip to Main Content

15 август: ограничени парко-места и организация на движението на ул. „Борис Руманов“ № 9

Във връзка с провеждане на снимки на филмова продукция със заглавие „Без крила“, Столична община, с Решение № 320 на Столичен общински съвет, разрешава паркирането и престоя, както и организация на движението на продукцията на 15 август от 18:00, задължавайки Организатора („Силвър Лайт Пикчърс“ ООД) да предприеме мерки за охрана, за да осигури спазване на действащото законодателство и разпоредбите на СОС по отношение на опазване на обществения ред; да вземе мерки за ограничаване нивата на шума; да информира гражданите чрез съобщения с указани дати час въведените забрани за престой и паркиране най-малко 48 часа преди началото на мероприятието.

 

Back To Top