skip to Main Content

Практическо упражнение на тема „Безопасният път на детето”

„Национален клуб Бит-Бит” за пътна безопасност и децата от подготвителната група на ДГ № 141 „Славейкова поляна”, проведоха практическо упражнение на тема „Безопасният път на детето”. За втора поредна година телевизията  България Он Ер – „Днес“ отрази постигнатите резултати в превенцията по опазване живота и здравето на децата на територията на район „Лозенец”.

Акцент на инициативата, провела се в навечерието на 15-ти септември, е да проверим какви са пътните условия около една от детските градини. Направи се проверка на съществуващата маркировка, съоръженията, загражденията и знаците;  има ли къде да пресичат безопасно децата с придружителите си.

С проведеното практическо упражнение се провериха знанията на децата за безопасно движение. Децата показаха къде и как да се движат по пешеходна пътека, къде се пресича улицата. В наблюденията участваха и родители.

За нас важно условие е съчетаването на теоретичното обучение с практически упражнения в реална обстановка. Район „Лозенец” партнира успешно със Сдружението „Национален клуб Би-Бит” по отношение на пътната безопасност на децата и учениците от района.

В района своевременно се взимат допълнителни мерки и се осигурява безопасността на децата.

 

Back To Top