skip to Main Content

IV. Предоставяне на достъп до информация по реда на ЗДОИ

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Документ за самоличност;
2. Заявление;
14 дни Съобразно ценоразписа за получаване на информация по ЗДОИ.  Заявление
Back To Top