skip to Main Content

ОБА1.40 Приемане и комплектоване на молба за установяване наличието на българско гражданство

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Молба;
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса;
4. Списък на необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство
14 дни 10.00 лв. Молба
Back To Top