skip to Main Content

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ-АСИСТЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Агенция за социално подпомагане (АСП) като конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа” на 18 март 2015 г. сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

В тази връзка район „Лозенец“ в качеството си на партньор по проект „ Нови възможности за грижа“ стартира процедура за прием на документи за кандидат-асистенти и медицински специалисти от дата 27.03.2015 година до 09.04.2015 г. /включително/.

Пълният пакет от документи за кандидатстване можете да получите от кабинет 33, ет. 3 в сградата на район „Лозенец“ /бул. „Васил Левски“ № 2/, както и от сайта на район „Лозенец“ – www.lozenets.eu. Приемът на документи се извършва отново в кабинет 33, ет.3 в сградата на района.

За допълнителна информация и въпроси, можете да се свържете с:

Силвия Атанасова, технически сътрудник

телефон: 02/865 7068;

Таня Узунова, администратор на проекта,

телефон: 02/865 6932;

е-mail: t.uzunova@lozenets.eu

Документи за кандидатстване

Back To Top