skip to Main Content

ОБА4.1 Признаване на чуждестранни съдебни решения и други актове

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление, подадена лично от лицето или от нотариално упълномощено лице;
2. Декларация по чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП с нотариална заверка;
3. Препис от съдебното решение (акта), заверено от чуждестранния съд – оригинал
4. Легализиран превод на български език, заверен от МВнР или снабден с „апостил“
5. Лична карта;
обикновена-30 дни;
бърза-15 дни;
обикновена-100 лв.;
бърза-150 лв.
 ЗаявлениеДекларация
Back To Top