skip to Main Content

Разрешение за провеждане на мероприятие на територияна на Столична община

Във връзка със заснемането на игрален филм с работно заглавие „The Last Gunfight“, Столична община, с Решение № 320 на Столичен общински съвет, забранява престоя и паркирането на превозни средства (с изключение на автомобилите, обслужващи „Ню Бояна София“ ЕООД) на…

Read More

Полагане на настилка по източен тротоар на ул. „Флора Кънева“

От 20.07.2024 (събота) започва полагане на настилка по източен тротоар на ул. „Флора Кънева“ от бул. „Филип Кутев“ до сграда с адрес № 11 и западен тротоар – от булеварда до входа на болница „Вита“. Напомняме, че паркирането по тази…

Read More

Стартира програма „Зелена София“ 2024

На основание Заповед № СОА24-РД09-3266/11.07.2024 г. на кмета на Столична община, е открита процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2024 г. Начална дата на стартиране на Програмата – 15.07.2024 г. Краен срок за получаване…

Read More

Провеждане на пиротехническо шоу за частно парти с увеселителни фойерверки

Във връзка с попстъпило заявление от „Тропик - 2000“ ЕООД на онсование чл. 3, ал. 1от Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни…

Read More

Зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община

От 1 януари 2025 г. се въвежда забрана за отопление на твърдо гориво за част от районите в столицата, включително и Район „Лозенец“.    Забраната се въвежда в изпълнение на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни…

Read More

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ В РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

Детска градина № Юни 2024 Юли 2024 август 2024 ДГ №19 „Света София“ работи не работи работи ДГ №111“Корабче“ работи работи не работи ДГ №141“Славейкова поляна“ ул. „Света гора“№ 32 работи работи не работи ДГ №141“Славейкова поляна“ – сграда 2…

Read More

Конкурси за ученическо столово и бюфетно хранене

26 юни 2024 г. Район „Лозенец“  удължава срока за подаване на оферти за конкурсите за ученическо столово и бюфетно хранене с 15 дни в следните общински училища: 21 СУ „Христо Ботев“ → тук 122 ОУ „Николай Лилиев“ → тук 139…

Read More
Back To Top