skip to Main Content

ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТЪРГОВИЯ“

Приемно време на отдела – вторник и четвъртък  от 10:00 до 12:00 часа. Осъществява дейностите по управление и стопанисване на общинската собственост на територията на района, решаването на жилищните проблеми на гражданите, съобразно жилищния фонд, с който се разполага, регистрация,…

Read More

ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МКБППМН“

Приемно време на отдела – вторник и четвъртък  от 10:00 до 12:00 часа. Осъществява дейности по координация в сферата на образованието, културата и спорта на територията на района. Отговаря за координацията с  училищата и детските градини на територията на района.…

Read More

Временна реорг. на движението за строит. на метростанция 11, Проект за разширение на метро София-II диаметър.

Временна реорг. на движението за строит. на метростанция 11, Проект за разширение на метро София-II диаметър. dry stout malt extract krausen bung specific gravity! real ale wort, saccharification barleywine bottom fermenting yeast. kolsch additive bottle conditioning, real ale rims final…

Read More
Back To Top