skip to Main Content

За приемане и комплектоване на молба за регистрация на брачен договор

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление свободен текст;
2. Документ за самоличност;
3. Официален документ от нотариус, оформил и регистрирал брачния договор;
обикновена – 7 дни обикновена -20 лв. няма
Back To Top