skip to Main Content

Програма „Европа” на Столична община стартира отново.

Програма „Европа” на Столична община стартира за 16-та поредна година! Програмата разполага с общ бюджет от 1 милион лева, като се фокусира върху четири приоритетни области с различно финансиране – по 200 000 лв. за първите две и по 300 000 лв. за последните две. Можете да кандидатствате по една от приоритетните области:

 

Приоритетна област 1: Насочена е към деца и развива партньорства за летни програми за устойчиво развитие, които стимулират тяхната връзка с природата и културата на града.

  

Приоритетна област 2: Въвеждане на европейски практики в музеи и културни институции, като се подпомагат младежки и образователни програми.

 

Приоритетна област 3: Подкрепа за гражданското общество и научни организации в прилагане на стратегии и иновации в различни области като пътна безопасност, здравеопазване и защита на околната среда.

 

Приоритетна област 4: Развитие на София като устойчива туристическа дестинация, с фокус върху културното наследство и термалните извори.

 

Кандидатстването за програмата се осъществява изцяло онлайн от 10 май до 10 юни 2024 година, а проектите трябва да бъдат завършени до 15 ноември 2024 година. Програмният съвет на „Европа” организира информационни дни за кандидатите, с допълнителни указания и подкрепа, предоставени на интернет страниците на програмата, Столична община и Столичен общински съвет.  

За повече информация можете да разгледате:

Програма Европа 2024 г. 

Back To Top