skip to Main Content

Програма „Зелена София” 2013

Удължен е срока за подаване на проектни предложения програма „Зелена София”

Напомняме ви, че срока за подаване на проектни предложения по програма „Зелена София” е удължен до 01.07.2013 г.

Всички подробности и насоките за кандидатстване можете да намерите на адрес: http://www.sofia.bg/tu1.asp?intlink=79

Back To Top