skip to Main Content

Програма “Зелена София“ 2014 – Втора процедура

На основание Заповед № СО-РД-09-1498/18.07.2014 г. на Кмета на Столична община, откриваме втора процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2014г.
Краен срок за подаване на проектните предложения – до 17,00 ч. на 20.08.2014 г. в деловодството на съответната районна администрация, за чиято територия ще се кандидатства.

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от ТУК

Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система” на СО, на бул.”Ломско шосе” № 2А, ет.4, ст.3 и ст.7, тел.: 02/904 14 27, 02/904 14 26, всеки петък от 10,00ч. до 12,00ч. и на e-mail: so_green@abv.bg .

Програма „Зелена София“ има за цел да подобри състоянието на зелените площи и парковото обзавеждане общинска собственост, отнасящи се до Зелената система, да осигури условия за активно гражданско включване и участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи общинска собственост на територията на Столична община , създаде условия за благоустрояване, усвояване и използване на прилежащи територии и околни пространства в жилищните квартали с цел подобряване условията за живот и отдих и да насърчава развитието на местните инициативи и доброволчество, водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност.

Back To Top