skip to Main Content

ПРОГРАМА „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“ 2014

Уважаеми Лозенчани,

На основание Заповед № СО-РД-09-1283/15.05.2014 г. на Кмета на Столична община, откриваме процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2014 г. Програмата подпомага гражданското общество в реализацията на проекти, целящи да подобрят състоянието на зелената система на територията на Столична община, подкрепя и стимулира проекти за озеленяване и изграждане, подмяна или естетизация на елементите на парковото обзавеждане в зелените площи общинска собственост.

Програма „Зелена София“ има за цел да подобри състоянието на зелените площи и парковото обзавеждане общинска собственост, отнасящи се до Зелената система, да осигури условия за активно гражданско включване и участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи общинска собственост на територията на Столична община , създаде условия за благоустрояване, усвояване и използване на прилежащи територии и околни пространства в жилищните квартали с цел подобряване условията за живот и отдих и да насърчава развитието на местните инициативи и доброволчество, водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност.

Краен срок за подаване на проектните предложения – до 17,00ч. на 16.06.2014г. в деловодството на район „Лозенец”.

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от <<<ТУК>>>

Обръщаме ви внимание, че за Декларацията ( образец 1.2 или образец 1.4 ) се изисква нотариална заверка.

Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция
„Зелена система” на СО, на бул.”Ломско шосе” № 2А, ет.4, ст.3 и ст.7, тел.: 904 14 27,
904 14 26, всеки петък от 10,00 ч. до 12,00 ч. и на e-mail: so_green@abv.bg

или

в администацията на район „Лозенец“ на бул. „Васил Левски“ 2, ет. 3, стая 34 всеки вторник и четвъртък от 10:00 до 12:00 часа,
тел. 02/8655429.

<<<ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НЕОБХОДИМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“2014>>>

 

Back To Top