skip to Main Content

ПРОГРАМА „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“ 2015

Уважаеми Лозенчани,
На основание Заповед № СО15-РД-09-540/30.04.2015 на Кмета на Столична община, откриваме процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2015 г.
Програмата подпомага гражданското общество в реализацията на проекти, целящи да подобрят състоянието на зелената система на територията на Столична община, подкрепя и стимулира проекти за озеленяване и изграждане, подмяна или естетизация на елементите на парковото обзавеждане в зелените площи общинска собственост.

Програма „Зелена София“ има за цел да подобри състоянието на зелените площи и парковото обзавеждане общинска собственост, отнасящи се до Зелената система, да осигури условия за активно гражданско включване и участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи общинска собственост на територията на Столична община , създаде условия за благоустрояване, усвояване и използване на прилежащи територии и околни пространства в жилищните квартали с цел подобряване условията за живот и отдих и да насърчава развитието на местните инициативи и доброволчество, водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност.

Краен срок за подаване на проектните предложения – до 17,00 ч. на 01.06.2015 г. в деловодството на район „Лозенец”.

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от <<<ТУК>>>

Обръщаме ви внимание, че за Декларацията образец 1.2 се изисква нотариална заверка.

Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система” на СО, на бул.”Ломско шосе” № 2А, ет.4, ст.3 и ст.7, тел.: 904 14 27, 904 14 26, всеки петък от 10,00 ч. до 12,00 ч. и на e-mail: so_green@abv.bg

Или в администрацията на район „Лозенец“ на бул. „Васил Левски“ 2, ет. 3, стая 34 всеки вторник и четвъртък от 10:00 до 12:00 часа, тел. 02/8655429.

 

Back To Top