skip to Main Content

ПРОГРАМА ЗЕЛЕНА СОФИЯ 2016

Със Заповед РД09-897/03.06.2016 г. на Кмета на Столична община, се удължава срока за подаване на проектните предложения до 17:00 ч. на 06.07.2016 г.

Публикувано на 09.05.2016 г.
На основание Заповед № СОА16-РД-09-793/28.04.2016 г. на Кмета на Столична община, откриваме процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2016 г. Програмата подпомага гражданското общество в реализацията на проекти, целящи да подобрят състоянието на зелената система на територията на Столична община, подкрепя и стимулира проекти за озеленяване и изграждане, подмяна или естетизация на елементите на парковото обзавеждане в зелените площи общинска собственост.

Програма „Зелена София“ има за цел да подобри състоянието на зелените площи и парковото обзавеждане общинска собственост, отнасящи се до Зелената система, да осигури условия за активно гражданско включване и участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи общинска собственост на територията на Столична община , създаде условия за благоустрояване, усвояване и използване на прилежащи територии и околни пространства в жилищните квартали с цел подобряване условията за живот и отдих и да насърчава развитието на местните инициативи и доброволчество, водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност.

Краен срок за подаване на проектните предложения – до 17,00ч. на 06.06.2016 г. в деловодството на район „Лозенец”.

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от <<<ТУК>>>

Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система” на СО, на бул.”Ломско шосе” № 2А, ет.4, ст.3 и ст.7, тел.: 904 14 27, 904 14 26, всеки петък от 10,00ч. до 12,00ч. и на e-mail: so_green@abv.bg или в районната администрация на бул. „Васил Левски” 2, всеки вторник и четвъртътк от 10:00 до 12:00 ч.

Лица за контакт:
Страхил Минчев – секретар р-н ”Лозенец” тел. 02/963 08 64
Недялка Тодоранова гл. инспектор „Екология“ тел. 0885939302
Димитър Асенов гл. експерт отдел „ ИИБЕКС“ тел. 0885704757

Back To Top