skip to Main Content

Проект „Единни в културното многообразие” на 139 ОУ „Захарий Круша“

Заместник-кметът на район „Лозенец” – господин Хрисимир Русев заедно с началника на отдел „Образование, култура, спорт и екология” – Рени Дренкова, присъстваха на посрещането на група от 15 деца и учители от Турция в 139 ОУ „Захарий Круша”.

През 2013/2014 г. госпожа Румяна Дончева – директор на училището, осъществи първия етап на обмена между 139 ОУ ”Захарий Круша” – район Лозенец и Гюлерджин колеж от гр. Черкезкьой –Република Турция, който е свързан с проекта „Единни в културното многообразие” и е начало за партньорство за участие в проекта „Еразъм”+. Този обмен допринася за:

–  Възпитаниците от 139 ОУ да се запознаят със спецификата на нови за тях култура и вероизповедание;

– Да се докоснат до колорита на традициите, фолклора и обичаите, до изкуството и литературата на двете страни;

–  Да посетят музеи, исторически паметници и забележителности, което ще разшири духовния кръгозор на учениците;

– Да се наблюдават производствени процеси, да се запознаят с икономически и търговски принципи – град Черкезкьой е с много развита промишленост и на територията му има 600 фабрики;

–  Да се даде възможност за създаване на по-близки междусъседски отношения;

–  Децата да се запознаят с методите на обучение и възпитание в турските училища, както и да пресъздадат впечатленията си в картините, които ще нарисуват.

Тази година в периода 14-20 декември традиция продължава.
Осъществяването на този обмен между деца и преподаватели ще допринесе за развитието на творческите способности у децата, на стремежите им да направят света, в който живеят по-приятелски, по-добър, по-съвършен и хармоничен. Свят без граници и различия, дружелюбен, усмихнат и слънчев.

 

 

Back To Top