skip to Main Content

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

Уважаеми Лозенчани,
Както знаете, в периода от 31 март до 30 април Столична община организира пролетно почистване на столицата.
Тази година пролетното почистване на територията на район „Лозенец” ще бъде между 12 и 30 април.

Това означава, че в този период сметоизвозването ще се извършва с по-голяма интензивност.

Допълнително ще публикуваме временният график на сметоизвозването и молим всички граждани, които ще се включат в пролетното почистване, да съобразят своята дейност с него, за да избегнем натрупването на замърсяване по тротоарите и пространствата около контейнерите.

Район „Лозенец” още веднъж ви напомня, че изхвърлянето на клони, строителни и други едро габаритни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено и подлежи на санкции.

Back To Top