skip to Main Content

ОБА1.19 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Искане;
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса
обикновена-7 дни
бърза-3 дни
експресна-до 1 ден;
обикновена-5.00 лв.
бърза-7.50 лв.
експресна-10.00 лв.
Искане
Back To Top