skip to Main Content

ПЪРВИЯТ ВИПУСК НА „ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ” В РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”, ТЪРЖЕСТВЕНО ПОЛОЖИ КЛЕТВА ПРЕД МИНИСТЪРА НА ВЪРТЕШНИТЕ РАБОТИ И КМЕТА НА РАЙОНА

На тържествена церемония днес, първия випуск на Детско полицейско управление в Район „Лозенец”, положи символична клетва, в присъствието на Министъра на вътрешните работи г-н Младен Маринов и кмета на район „Лозенец” г-н Любомир Дреков. Младите доброволци обещаха, да спазват законите на страната, да помагат на хора в беда и да не бъдат безразлични, към неспазването на правилата и обществения ред, след което облякоха връчените им, от министъра, отличителни знаци.

Останалите официални гости на събитието бяха: Старши комисар Благородна Макева – заместник директор на Главна Дирекция Национална Полиция;

Старши Комисар Ивайло Иванов – Директор на Столична Дирекция на Вътрешните Работи;

Госпожа Ирена Димитрова – Директор на Дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм;

Госпожа Анна Дамянлиева – Главен Специалист Младежка дейност към Столична организация на Български Червен Кръст;

Госпожа Донка Павлова -Директор на Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров“

Госпожа Цветанка Тонева – директор на 120 ОУ “Г.С Раковски”, домакин на събитието.

ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ” е  национална Програма на МВР за ранна превенция на подрастващите, стартирала през 2016 г. Във връзка с изпълнението на Програмата има споразумение между редица институции – Министерство на вътрешните работи; Министерство на образованието; Министерство на младежта и спорта; Министерство на правосъдието; Български червен кръст; Български туристически съюз; Българска православна църква; Националното сдружение на общините в Република България.

Програмата е предназначена за деца от начален и прогимназиален курс  и е предвидено да се проведе в продължение на 2 години с учениците от един пети клас.

Детско полицейско управление Район „Лозенец” ще се осъществи в сътрудничество, по отношение на организацията и изпълнението, между 4 РУ – СДВРрайон „Лозенец”СО, чрез екипът на МКБППМН и 120 ОУ „Г.С. Раковски”.

Работата с учениците е по предварително изготвен тематичен план и се осъществява от психолозите и обществени възпитатели на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към район „Лозенец”, както и от  служители на МВР – структурите на Охранителна полиция, Пътна и Криминална полиция, експерти от БЧК и др..

Формата на обучение предполага един иновативен и вълнуващ начин децата да получат знания и умения в различни сфери, срещайки се с многообразни експерти в съответните професионални области.

Чрез теоретичните и практическите занимания ще се засегнат теми, свързани с:

–    опазване на своя живот и този на приятелите си,

–    справяне в трудни ситуации с различни предизвикателства,

–    съзнателност по отношение на своите отговорности пред обществото;

–    работа в екип, уважение и толерантност към чуждото мнение и различните от тях; и др.

След официалната церемония, младите курсанти от Управлението и техните по-малки и големи съученици, наблюдаваха демонстрация на залавяне на опасни престъпници от специализирани полицейски части, между които и две полицейски кучета, разгледаха от близо полицейското оборудване и моторизирани части, двата пожарни автомобила и се запознаха с представители на конна полиция.

Пожелаваме успешна работа на Детско полицейско управление в Район „Лозенец”, през следващите 2 години и се надяваме, съвсем скоро, да приветстваме  инициативата и в другите общински училища.

Back To Top