skip to Main Content

Разрешение за поставяне на рекламни елементи с типов проект съгл. чл. 57 от ЗУТ

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление
2.Лична карта
3.Документ за собственост
4.Копие от одобрена схема за поставяне или копие от одобрена скица с указан начин на поставяне
5.Инвестиционен проект за външни връзки, при прилагане на типов проект
1 месец обикновена-100 лева;  Заявление
Back To Top