skip to Main Content

Разрешение за поставяне на фирмен тотем съгл. чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление
2.Лична карта
3.Документ за собственост
4.Проектна документация
5. Договор за наем и изрично писмено съгласие от собственика, когато ползвател не е собственика на обекта
1 месец обикновена-200 лева
Back To Top