skip to Main Content

Кратко представяне на основната тема: „ Моите права, задължения и отговорности „

1.Теоретична част:

В България съществува закон за деца и ученици до 18 години, т.н ЗБППМН. М – означава дете до 14 години, Н – означава дете до 18 години. Според този закон учениците до 18 годишна възраст, също като пълнолетните, имат задължения. Основните им задължения са свързани с основни принципи и норми, които са общи за всички хора в световен план. Такива са например, следните правила: не наранявай физически или психически друг човек или дете; не кради; не чупи / в класната стая, навън на улицата и т.н / ; не драскай с графити жилищни сгради, метрото, ансансьорът; не пуши, не пий алкохол, не употребявай наркотици.

Примери за задължения: Уважавай всички човешки същества; Не обиждай; Не наранявай другия, така както и ти не искаш теб да наранят.

Училището основно задължение на децата, според друг закон ЗЗД, всяко дете има право на достъп до образование и други.

2. Практика и реалност

Какво се случва, ако някое от тези правила или закони бъде нарушено от дете под 18 години?

Пример: Ако дете извърши кражба на телефон или колело, какво се случва? В районното полицейско управление викат негов родител и самият извършител на кражба. Инспектори от ДПС провеждат разговор с ученика, след което той дава и писмени обяснения за акта на самата кражба. След няколко месеца пристига писмо на адреса, на който живее ученикът – извършил кражбата. Писмото е до него и неговите родители, с което ги уведомяват за предстоящо, т.н възпитателно дело. Кратко описание на хода и целта на възпитателното дело.

Други примери от практиката, които могат да бъдат причина за образуване на възпитателно дело:

–          Сбиване между ученици;

–          Чупене на пейки или друг вид хулигански прояви;

–          Не спазване на вечерен час;

–          Голям брой неизвинени отсъствия;

–          Бягство от дома;

–          Бягство от училище и т.н

 

Back To Top