skip to Main Content

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ПО ПРОГРАМА „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“ 2018 Г.

На страницата на Столична община (тук) е публикуван утвърденият от Кмета на София списък на одобрените за финансиране през 2019 г. проекти по програма „Зелена София“.

От общо кандидатствалите, от район „Лозенец,“ със свои проекти 5 етажни собствености,  своите идеи ще могат да реализират 4 от тях. Общо 4 е и броят на допуснатите до класиране проекти.

Столична община ще предостави на място и безвъзмездно заявените за изпълнение на проектите материали: градинска мебел – пейки и маси, перголи и беседки, кашпи и кошчета за отпадъци, разнообразие от дървесна и храстова растителност, многообразие от цветя и луковици. Пожелалите да ремонтират прилежащите междублокови пространства ще получат заявените материали за ремонт – тротоарни плочи, бордюри, антипаркинг елементи, пясък, цимент, бои, лакове и други. За подобряване състоянието на тревните площи по програмата се предоставят още плодна пръст, тревни смеси, мулч, материали за изграждане на алпинеуми, различна техника и инструменти за поддържане на засаденото и изграденото – мотики, лопати, храсторези, ножици за храсти, четки и много други.

Общият брой на одобрените проектни предложения за тази година, на територията на цяла София е 162.  Това означава още 162 зелени и красиви междублокови пространства, за които практиката показва, че хората не само облагородяват, но и стопанисват с много любов и отговорност.

Доставката на материалите за изпълнението ще започне през втората половина на месец септември, а на растителността – през месец октомври, съобразено с метеорологичните условия, за да се гарантират най-добрите възможности за засаждане на растителността.

Очакваме с нетърпение обратна връзка и снимки на реализираните пространства.

Back To Top