skip to Main Content

СО- Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка по реда на гл. 26 от ЗОП

Обновено на 25.07.2019г.

<<<Протокол от работата на комисията>>>

 

Публикувано на 21.06.2019г.

СО- Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка по реда на гл. 26 от ЗОП с предмет: Подмяна на отоплителна инсталация на 120 ОУ „Г.С.Раковски“, район Лозенец, гр. София, пл. „Папа Йоан Павел II“ № 7.

<<<Съдържание на преписката в АОП>>>

<<<Документация на поръчката>>>

<<<Техн. задание>>>

<<<Образец на КС за АС>>>

<<<Образец на КС за ВОИ>>>

<<<Становище на гл. архитект>>>

<<<Проектна документация- АС>>>

Заб. Сканираната проектна документация по-долу (по частите), поради големината на файловете, е във формат .rar и „на парчета“, т.е. файловете от всяка част първо трябва да свалят в една и съща директория и да се разархивират заедно.

<<<Проектна документация- ВОИ 1>>>

<<<Проектна документация- ВОИ 2>>>

<<<Проектна документация- ВОИ 3>>>

Back To Top