skip to Main Content

СО- Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява

Обновено на 04.09.2019

<<<Протокол от работата на комисията>>>

 

Обновено на 29.08.2019г.

<<<Разяснение от Възложителя от 29.08.2019>>>

 

Публикувано на 16.08.2019г.

СО- Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Основен ремонт на ул. „Кожух планина“,  район Лозенец от ул. „Богатица“ до ул. „Милевска планина“.

<<<Съдържание на преписката в АОП>>>

<<<Документация на поръчката>>>

<<<Образец КС>>>

Заб. Сканираната проектна документация по-долу (по частите), поради големината на файловете, е във формат .rar и „на парчета“, т.е. файловете първо трябва да свалят в една и съща директория и да се разархивират заедно.

<<<Проектна документация- 1ч.>>>

<<<Проектна документация- 2ч.>>>

<<<Проектна документация- 3ч.>>>

<<<Проектна документация- 4ч.>>>

<<<Проектна документация- 5ч.>>>

<<<Проектна документация- 6ч.>>>

<<<Проектна документация- 7ч.>>>

Back To Top