skip to Main Content

СО- Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка по реда на гл. 26 от ЗОП

Обновено на 08.07.2019г.

<<<Протокол 1 от работата на комисията >>>

Публикувано на 18.06.2019г.
СО- Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка по реда на гл. 26 от ЗОП с предмет: „Ремонт на покрив на 120 ОУ „Георги С. Раковски“, находящ се в УПИ I – за училище (ПИ 68134.901.5, по КК на гр. София), кв.80, местност „Лозенец  II-ра част“, пл. „Папа Йоан Павел II“ № 7.
<<<Съдържание на преписката в АОП>>>

<<<Документация на поръчката>>>

<<<Техническо задание>>>

<<<Становище на гл. архитект>>>

<<<Образец на КС>>>

Заб. Сканираната проектна документация по-долу (по частите), поради големината на файловете, е във формат .rar и „на парчета“, т.е. файловете от всяка част първо трябва да свалят в една и съща директория и да се разархивират заедно.

<<<Проектна документация – 1>>>

<<<Проектна документация – 2>>>

<<<Проектна документация – 3>>>

<<<Проектна документация – 4>>>

<<<Проектна документация – 5>>>

<<<Проектна документация – 6>>>

<<<Проектна документация – 7>>>

<<<Проектна документация – 8>>>

<<<Проектна документация – 9>>>

<<<Проектна документация – 10>>>

<<<Проектна документация – 11>>>

<<<Проектна документация – 12>>>

<<<Проектна документация – 13>>>

<<<Проектна документация – 14>>>

<<<Проектна документация – 15>>>

 

Back To Top