skip to Main Content

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обновено на 09.02.2018

<<<Протокол № 4 от работата на комисията>>>

<<<Доклад на комисията>>>

<<<Решение на възложителя>>>

 

Обновено на 13.12.2017
<<<Протокол № 3 от работата на комисията>>>

ВАЖНО!!!
Ценовите оферти, ще се отварят на 01.12.2017 г. от 10:00 ч., в зала 71, ет. 7 в сградата на район „Лозенец“.

Обновено на 28.11.2017

<<<Протокол № 2 от работата на комисията>>>

Предмет на поръчката: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Лозенец“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., с Решение ПО-03-21.08.2017 г., по обособени позиции:

Обновено на 07.11.2017

<<<<Протокол № 1 от работата на комисията>>>

Обновено на 21.09.2017

<<<<Разяснение по чл. 180, ал. 1 ЗОП>>>

Предмет на поръчката: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Лозенец“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., с Решение ПО-03-21.08.2017 г., по обособени позиции:

1. Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Миджур“ №16.

2. Обособена позиция 1.2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Миджур“ №16 (по обособена позиция 1)

3. Обособена позиция 1.3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Миджур“ №16 (по обособена позиция 1)

4. Обособена позиция 2 – Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Лале“ № 8.

5. Обособена позиция 2.2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Лале“ № 8 (по обособена позиция 2)

6. Обособена позиция 2.3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Лале“ № 8 (по обособена позиция 2)

7. Обособена позиция 3 – Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 27.

8. Обособена позиция 3.2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 27 (по обособена позиция 3)

9. Обособена позиция 3.3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 27 (по обособена позиция 3)

10. Обособена позиция 4 – Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Теодосий Търновски“ № 26.

11. Обособена позиция 4.2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Теодосий Търновски“ № 26 (по обособена позиция 4)

12. Обособена позиция 4.3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Теодосий Търновски“ № 26 (по обособена позиция 4)

13. Обособена позиция 5 – Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“ № 3

14. Обособена позиция 5.2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“ № 3 (по обособена позиция 5)

15. Обособена позиция 5.3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“ № 3 (по обособена позиция 5)

16. Обособена позиция 6 – Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 14

17. Обособена позиция 6.2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 14 (по обособена позиция 6)

18. Обособена позиция 6.3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 14 (по обособена позиция 6)

19. Обособена позиция 7 – Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Зелено дърво“ № 7

20. Обособена позиция 7.2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Зелено дърво“ № 7 (по обособена позиция 7)

21. Обособена позиция 7.3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Зелено дърво“ № 7 (по обособена позиция 7)

22. Обособена позиция 8 – Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Папа Йоан Павел II“ № 3

23. Обособена позиция 8.2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Папа Йоан Павел II“ № 3 (по обособена позиция 8)

24. Обособена позиция 8.3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Папа Йоан Павел II“ № 3 (по обособена позиция 8)

<<<ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПОРЪЧКАТА>>>

 <<<ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТА>>>
Забележка: След сваляне на архивирания файла с проекта е необходимо да го разархивирате в отделна директория, като след това разархивирате само файл Proekti_sgradi_sanirane.part01 в същата директория.

<<<ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОЕКТА – КСС ЗА ОБЕКТ УЛ. ЛАЛЕ 8>>>

<<<Съдиржание на преписката в АОП>>>

 

 

Back To Top