skip to Main Content

Срещи с родители

График училища 

21СОУ
Тема № 1, родители, 1 клас,
18.00 ч. – 16.11.2016 г.

 Тема № 2, родители 1 клас18.00 ч. – 07.12.2016 г.

  Строителния техникум:

Тема № 1, родители – 8 клас: 18.30 ч. – 20.00 ч.

– 20.11.2016 г. 

 – 01.12.2016 г.

 – 08.12.2016 г.

 122 ОУ – 18.00 ч. Тема № 1, 1 клас, родители- 24.11.2016 г.

122 ОУ – 18.00 ч. Тема № 2, 1 клас, родители – 28. 11.2016 г.;

 139 ОУ – Тема № 1 – 1 клас, родители: 18.00 ч. – 15.11.2016 г.

 107 ОУ – Тема : 2 , родители 1 клас– 18.00 ч. – 24.11.2016 г.

 НПМГ Тема № 1, родители, 8 клас 18.00 – 23.11.2016 г.

 Разпределение на екипа за семинарите в първите класове.

Училище

Защо е важна адаптацията Конфликти и нарушаване на правилата Как да реагираме ако детето ни е жертва или насилник?
139 ОУ Ели Карпачева

08.11.2016г.

Ели Карпачева Ели Карпачева
21 СОУ Евгения Даскалова

Камелия Тодорова

Александра Йолова

12.10.2016г.

Евгения Даскалова

Камелия Тодорова

Александра Йолова

09.11.2016г.

Евгения Даскалова

Камелия Тодорова

Александра Йолова

07.12.2016г.

122 СОУ Михаил Герговски

Александра Йолова

Камелия Тодорова

 

Виктория Казакова Камелия Тодорова

Александра Йолова

107 СОУ Михаил Герговски

Проведена среща

Мирослава Мирчева

Магдалена Димитрова

24.11.2016г.

Петя Радкова
35 СОУ      

  Посещенията в училищата ще приключат до 15.12.2016г.

6.Разпределение на екипа за семинарите в осмите класове.

Училище

Успешен преход от основно училище към гимназия

Превенция на проблеми през юношеството(поведенчески девиации, злоупотреба с алкохол и наркотици, прояви на психопатология)

НПМГ – 9 паралелки Росица Рачева

Петя Радкова

Уточняват дата м.11.2016г.

Росица Рачева

Петя Радкова

Начало на м.02.2017г.

СГСАГ-6 паралелки Виктория Казакова

Инна Маноилова

Уточняват дата м.11.2016г.

Виктория Казакова

Инна Маноилова

Начало на м.02.2017г.

 

 

Back To Top