skip to Main Content

Срокът за кандидатстване по програмата за саниране на жилищни сгради – Етап II е удължен

МРРБ удължи срока за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II до 17:00 часа на 29 февруари 2024 г. 

Район „Лозенец“ ще приема документи за кандидатстване от сдружения на собственици до 10 февруари 2024 г. Периодът между 10 и 29 февруари е предвиден за обработване и подаване на проектните предложения от общините към системата ИСУН.

Разлика от Етап I: към основния пакет документи трябва да се приложи допълнително решение на общото събрание на етажната собственост, че съсобствениците са съгласни да осигурят 20% съфинансиране за изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Новината от МРРБ можете да прочетете тук.

Back To Top