skip to Main Content

Стартира кампанията за пролетно почистване на София

Столична община чрез Столичен инспекторат организира традиционното пролетно почистване. Тази година Кампанията по пролетното почистване се организира на три етапа:

„Аз чистя и пазя моя квартал” от 04.04. – 10.04.2016 г.

Предвижда се почистване на прилежащите територии към жилищни сгради, еднофамилни къщи, дворове, паркинги, държавни и общински учреждения, паркове, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства, затревяване на свободни общински площи, както и засаждане на растителност.

„Чиста и зелена София” от 11.04.- 17.04.2016 г.

Предвижда се почистване и озеленяване на училищни дворове, детски заведения, територии около паметници, затревяване на свободни общински площи, засаждане на дървета, възстановяване на пейки.

„Привлекателни и уютни места за отдих и туризъм” от 18.04. – 27.04.2016 г.

Предвижда се почистване на територии около манастири, крайградски места и зони за отдих, озеленяване на свободни площи.

Как да се включа, какво ще ми бъде осигурено, какво трябва да знам и още отговори на подобни въпроси в тази връзка можете да намерите на телефон 02/9870606, както и на интернет страницата на Столичен инспекторат http://spring.inspectorat-so.org

Осигуряват се чували и ръкавици, посадъчен материал, информация за местата, които ще се почистват и начин как могат да се включат доброволци.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Столичен инспекторат http://spring.inspectorat-so.org , на телефон 02/9870606, както и на телефоните на районните инспекторати от 09.00 до 11 .00 ч. и от 15.00 до 16.00ч.

Важно е да знаем:

Да не изхвърляме отпадъците, събрани от почистването на тавани, мазета, общи части на сгради в контейнерите за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Събраните от почистването отпадъци се поставят в чували до контейнери за битов отпадък.

Да не изхвърляме строителни отпадъци от ремонтни дейности или строителни площадки в контейнери за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Да не изхвърляме опасни отпадъци в контейнери за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Да не изхвърляме излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в контейнери за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Да не кастрим, режем, премахваме клони на дървета и храсти без разрешително от Районната администрация.

<<<ВИЖ ЦЯЛАТА НОВИНА>>>

Back To Top