skip to Main Content

СТОЛИЧНА ОБЩИНА КАНИ ЖИТЕЛИТЕ НА РЙОН „ЛОЗЕНЕЦ” НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА И АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРВЕСНО-ХРАСТОВАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ЛЕСОПАРКОВАТА ЧАСТ НА БОРИСОВА ГРАДИНА

На редовното си заседание комисията по околна среда към Столичния общински съвет гласува с единодушие и прие за изпълнение Инвентаризацията и анализа на състоянието на дървесно-храстовата растителност в лесопарковата част на Борисова градина, направена от екип на Лесотехническия университет по поръчка на Столична община.

Инвентаризацията обхваща в детайл състоянието на дърветата в лесопарковата част на парк „Княз-Борисова градина“ и дава препоръки за последващи действия, които са свързани с премахването на опасни и сухи дървета, с цел обезпечаване безопасността на гражданите и подобряване на общото състояние на гората.

На базата на отчетеното от експертите на Лесотехническия университет, предстоят действия по маркиране и последващо отстраняване на опасните дървета в ограничен пилотен периметър от лесопарковата част – в карето между бул. „Драган Цанков“ и бул. „П.К. Яворов и главните алеи покрай стадион „Българска армия“.

Процесът ще премине през следните етапи – маркиране на сухи и опасни дървета с лична и поименна марка (м. август), одобряване на маркираните дървета от междуведомствена комисия в разширен състав с експерти от Лесотехническия университет, БАН, Българско дружество за защита на птиците и др. (м. септември) и последващо премахване на дърветата, за които има съгласие (до края на 2017г.). След извършване на дейностите в пилотния обект, предстои публичен отчет на свършеното преди да се продължи с последващи действия в следващи периметри от лесопарковата част на Борисова градина.

Обхватът на дейностите, предвидени в Инвентаризацията, обхваща период от 10 години.

Предвид широкия публичен интерес, дирекция „Зелена система“ кани всички желаещи на представяне – разговор, свързан с реализиране на предписанията от Инвентаризацията, на 28 юли, от 18:00 часа в залата на 35 СУ „Добри Войников”.

Back To Top