skip to Main Content

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА 122 ОУ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“

обновено на 18.12.2018 г.
<<<ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА>>>
Публикувано на 30.11.2018г.
СО- Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка по реда на глава XXVI от ЗОП с предмет: СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ  НА ПОМЕЩЕНИЯ В  СГРАДАТА НА 122 ОУ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“.

Линк към преписката на е-страницата на АОП – виж ТУК!

<<<документация на ОП>>>

<<<задание за ОП>>>

<<<КС тераса>>>

<<<КС котелно>>>

<<<КС санитарен възел>>>

<<<техническо становище>>>

Back To Top